Maze-systemet

Vårt system har som mål att hjälpa den enskilda medarbetaren eller team att prestera på en högre nivå än tidigare. Det stödjer och säkerställer konkret och individuell insikt om vilken del av best practice som påverkar en KPI mest. På så vis kommer alla medarbetare att förstå vikten av best practice-beteende och kontinuerlig feedback.