Sedan i november 2016 har alla medarbetare och avdelningsledare på Anton Sport fått Maze-systemet via app i mobilen, en tjänst som är under ständig utveckling för att passa morgondagens arbetsflöde.

– Medarbetarna använder appen för att läsa sin egen feedback och för att se egen ambassadörsgrad jämfört med butikens totala score, förklarar Ida Andberg, ledare för lärande och best practice på Anton Sport.

Hon berättar att många av medarbetarna använder appen för att läsa sin egen feedback när det passar dem, till exempel på väg hem från arbetet, och att flexibiliteten appen erbjuder gör det lättare för alla att hålla laserfokus, hela tiden. Hon tillägger:

”Appen hjälper oss att sätta fokus på hur varje anställds prestation påverkar den totala kundupplevelsen i varje butik och i hela kedjan.”

Maze utvecklingschef, Svein Aasheim, berättar att det var precis det som var en av tankarna bakom app-utvecklingen.

– Vi upplever att de flesta i frontlinjen inte har en datorskärm framför sig större delen av dagen, och då är det viktigt att kunna erbjuda systemet på de plattformar som används – det vill säga mobilen som alla har i sin ficka. Det gör det möjligt för alla anställda att omedelbart se sin egen feedback, för att kunna förbättra sin prestation redan i nästa kundmöte.

Funktionaliteten är anpassad till kundens behov

Appen ger varje medarbetare möjlighet att logga in på sitt personliga användarkonto för att få översikt över till exempel feedback från kunder, butikschef eller andra kollegor. Appens funktioner är ett resultat av ett tätt samarbete melan Maze utvecklingsteam och Anton Sport. Andberg förklarar att hon upplever samarbetet som mycket fruktbart:

”Vi får vara med och påverka och anpassa lösningen som är skräddarsydd för våra behov och ständigt nya utmaningar. Det gör att vi känner oss väldigt uppskattad som kund!”

Andberg berättar att arkivfunktionen är väldigt omtyckt av medarbetarna på Anton Sport. Den gör det möjligt att bläddra bland tidigare kommentarer och feedback, vilket är nyttigt för att kunna se på den enskildes prestationsutveckling.

– Dessutom är funktionen som gör det möjligt för var och en att jämföra sin prestation med butiken och kedjan något våra medarbetare använder sig mycket av, fortsätter Andberg.

Aasheim menar att det är en tunn linje mellan för många och för få funktioner.

– Appen måste vara användarvänlig, och lätt att förstå. Den ska innehålla precis det du behöver av information där och då, men inte för mycket. Då blir den svår att använda och mindre överskådlig. Ett nära samarbete med kunden är helt avgörande för att hitta rätt balans, säger Aasheim.

 

Utvecklas kontinuerligt

Även om appen redan används, så har inte utvecklingsprocessen stannat av. Andberg har ambitionen att vara med och vidareutveckla innehållet så att medarbetarna hos Anton Sport i ännu högre grad kommer att använda appen utanför schemalagd arbetstid för att förbereda sig inför nästa arbetspass.

– Detta är något vi arbetar med i dag och funderar på att utveckla i framtida versioner av appen, säger Andberg.

Den kontinuerliga utvecklingen är något Maze lägger stor vikt vid. Genom testning och feedback från kunder som Anton Sport förbättras appen hela tiden.

På sikt önskar Aasheim utveckla en mer standardiserad lösning för kunder som vill ha Maze-systemet i mobilen, samtidigt som möjligheten att anpassa innehållet för varje enskild kund alltid kommer att finnas.

– Vi tar alltid utgångspunkt i valda KPIer när vi sätter samman de funktionaliteter som appen ska innehålla. På så vis kommer våra kunder alltid få en app-tjänst som passar deras behov, säger Maze utvecklingschef avslutningsvis.