I en konkurrensutsatt bransch är kundnöjdhet nyckeln till framgång. Fastighetsmäklarbyrån Krogsveen har använt Maze-systemet i mer än tio år för att se till att varje kund blir väl omhändertagen.

Kundnöjdhet är allt

– Det är kanske självklart för många, men det är faktiskt helt avgörande med nöjda kunder, förklarar Grete Larsen Meyer på avdelningen för kompetens och marknad hos Krogsveen AS. Därför använder fastighetsmäklarbyrån Maze-systemet för att få feedback från alla de är i kontakt med, både bostadsköpare, bostadssäljare, uthyrare och hyresgäster.

Det ger varje Krogsveen-mäklare möjligheten att snabbt få återkoppling från kunderna han eller hon har varit i kontakt med, och ger en nyttig insikt i vad som kan förbättras inför nästa kundinteraktion. Meyer, som själv varit fastighetsmäklare tidigare, berättar att systemet är en naturlig del av arbetsrutinen:

– Maze har blivit en integrerad del av vardagen för alla våra anställda, och mäklarna använder det aktivt för att se sina egna resultat.

Hon tillägger att systemet gör det lätt för mäklarna att hitta och visa på bra återkoppling de fått från tidigare kunder, vilket många gör i säljmöten med nya kunder.

Dessutom får alla ledare en avisering varje gång en av deras mäklare får återkoppling från en så kallad ”röd kund”, dvs en kund som kan kategoriseras som missnöjd. På så vis kan fastighetsbyrån arbeta proaktivt för att kunna tillfredsställa alla sina kunder.

Använder systemet för interna undersökningar

Grete Larsen Meyer arbetar på avdelningen för kompetens och marknad hos Krogsveen AS. Foto: Krogsveen AS.

Krogsveen använder inte Maze endast för att få feedback från sina kunder, interna undersökningar är också en viktig del av deras rutiner för att få överblick över, och kontinuerligt kunna förbättra sina prestationer.

– Vi gör t ex ledarundersökningar två gånger om året, och använder även Maze för att utvärdera interna konferenser. Sammantaget använder vi Maze som ett verktyg i väldigt många sammanhang, säger Meyer.

Tillsammans med Krogsveens egna utvecklings- och träningsprogram, har Maze stor betydelse för att kunna se till att organisationsstrukturen ger en optimal grund för personalen i frontlinjen. Användandet av undersökningar har genom åren gett Krogsveen en stor mängd data att utgå ifrån, samlat i en praktisk arkivlösning i Maze-systemet.

– I och med att vi har använt Maze i så många år har vi nu en bra historisk översikt i systemet. Det är viktigt att ha med sig när vi jobbar vidare för att utveckla och säkerställa bästa möjliga kundupplevelse för våra kunder, varje gång, säger Meyer.

Fortsätter med Maze

Som mångårig kund, har Meyer upplevt hur Maze-systemet ständigt är under utveckling. Hon vill speciellt lyfta fram att hon de senaste åren har upplevt Maze som en innovativ leverantör som vågar tänka i nya banor.

– Vi är väldigt nöjda med Maze som ett system för våra behov. Även om vi emellanåt utvärderat andra leverantörer, så väljer vi alltid Maze i slutändan. Helt enkelt för att det fungerar så bra, säger Meyer avslutningsvis.

Vi levererar många olika lösningar anpassade till din verksamhet. Ta kontakt med oss i dag för en förutsättningslös diskussion om hur vi kan hjälpa dig.