I denna video får ni följa med när vi besöker en av våra kunder i Norge, Byggmakker CF.

Vi gillar att tävla sinsemellan butikerna för att se vem som är bäst på kundservice i kedjan.  Vi har en hög ambitionsnivå, vi vill vara bäst på byggmaterial men även kundnöjdhet. Att ha nöjda kunder ger ökad lönsamhet och ger oss ett bättre rykte, säger Erik Ilestad, inköpschef Byggmakker.