– Vi vill vara nummer ett. Det är vårt fokus, säger Erik Ilestad, Category and Purchasing Director på norska Byggmakker. Därför har vi valt att arbeta med Maze – att jobba med dem är vår metod för att bli bäst!

Byggmakker har arbetat med Maze sedan 2013 och samarbetet har bidragit till både ökad lönsamhet och ökad kundnöjdhet. 

– Maze är numera ett viktigt managementverktyg för oss, säger Erik Ilestad, och om vi inte börjat jobbat med Maze hade vi helt säkert inte varit lika bra som vi är idag. Vi hade fortfarande mest gissat. Nu vet vi med säkerhet hur det ligger till i de olika butikerna och det är skillnaden. 

Byggmakker är ett av Norges största företag inom byggvarubranschen 

Med 78 butiker och varuhus över hela Norge och försäljning riktad till både privatpersoner och professionella hantverkare, omsätter Byggmakker idag över 5 miljarder norska kronor per år. De ägs av finska Kesko, som är Nordens största byggvarukoncern.

Alla chefer på Byggmakker tar dagligen del av kundernas feedback genom Maze appen och resultatet diskuteras på alla nivåer. Varuhuschefer och andra chefer går in varje dag och läser vilken feedback som kommit från kunderna och diskuterar sedan resultatet med de anställda.


-Vi diskuterar vad vi gjort bra och vad vi kan göra bättre, säger Erik. Det kan handla om allt från merförsäljning, servicen i kassan eller hur följsamma vi är i våra kundmöten. Våra kunder är också positivt överraskade av att bli tillfrågade. Det har bidragit till att göra dem mer lojala och till att bli ambassadörer för oss.
-Nöjda kunder ger också fler kunder. Rekommendationer till vänner fungerar som marknadsföring inom detta område lika bra som inom andra branscher. 

Vi är mycket nöjda med Maze!


Byggmakker rankar högt när det gäller just rekommendationer från kunder. Förra året svarade 82 procent av deras kunder att de gärna skulle rekommendera Byggmakker kedjan till vänner och bekanta.

– Även under pandemin har detta visat sig vara mycket viktigt, menar Erik. När det var aktuellt med nedstängningar av butiker kunde vi till exempel få omedelbar återkoppling från kunderna på våra olika förslag på nya försäljningsvarianter och andra åtgärder.

Erik berättar också att de anställda numera förväntar sig denna återkommande feedback från kunderna.
– Det har skapat en träningskultur hos oss, säger han. Vi älskar att tävla och är bra på att ta till oss ranking.

Innan Byggmakker implementerade Maze, jobbade de med mystryshoppers.
– Det fungerade under en period, men snart blev de igenkända. Med Maze är vi tvingade att vara mer på tårna, menar Erik.


Löpande feedback och noggranna analyser av kundmötena ger Byggmakker insikter om vilka områden i kundmötet som driver mest lojala kunder, och eftersom personalen kan följa framstegen dag för dag, så säkras en långsiktigt positiv utveckling.

Om Byggmakkers kunder är med i kundklubben, skickas en enkät via sms eller mejl efter avslutat köp. 

Svaren visar vad kunden tyckte om besöket och hur de anser att kedjan står sig i förhållande till sina konkurrenter. ByggMakker följer nu också utvecklingen av sin ”ambassadörsgrad” direkt i appen, det vill säga hur kunderna kommer att prata med andra potentiella kunder om företaget.

Med systemet blir det enkelt för ledning och andra chefer att sätta fokusområden, bestämma träningsaktiviteter och hålla igång personalens vardagsträning.

Tips och råd kan också delas direkt i appen. Det Byggmakker arbetar med varje dag i butikerna, som tidigare byggt på känsla, konkretiseras. Nu kan de se direkt hur genomförandet i butik faktiskt ser ut!

– Utvecklingen har varit helt otrolig, avslutar Erik. Vi är mycket nöjda med samarbetet med Maze!