De flesta beslut vi tar under en dag sker helt automatiskt, utan att vi har en rationell tanke bakom. Eftersom detta också gäller arbetslivet är det viktigt att kunna lite om beteendeekonomi om du vill få ut det mesta av dig själv och dina anställda.

Varje gång du stöter på ett problem, oavsett hur viktigt det är, så gör du en av två saker. Antingen stannar du upp och funderar, söker mer information, diskuterar olika alternativ och möjliga konsekvenser. Eller så fattar du ett beslut direkt, helt per automatik.

Att våra hjärnor har denna ”fast track”-funktion har en naturlig orsak, för naturligtvis kan du inte kan stanna upp och tänka efter när en bil är i full fart på väg mot dig eller om ditt hus börjar brinna. Automatiskt agerande som sker snabbt är helt enkelt nödvändigt för att överleva. Dessutom har vi inte fysisk kapacitet i hjärnan för att låta varje handling baseras på genomtänkta beslut. Och vi har inte tid för det heller.

Automatiska beslut är bra i många sammanhang, men kan också orsaka problem. Det är absolut inte säkert att beteende som bygger på beslut som tagits automatiskt är det bästa eller mest effektiva beteendet. Så varför gör vi det då? Är vi människor verkligen rationella varelser?

Varför gör vi som vi gör?

Precis den inställningen, att människor alltid kommer att fatta de mest rationella besluten, är anledningen till att beteendeekonomin uppstod som en disciplin. Där klassisk ekonomisk teori alltid antog att människor utför rationella handlingar baserat på egenintresse, innefattar beteendeekonomer människors benägenhet att fatta ogenomtänkta automatiska beslut. Detta använde beteendeekonomerna för att förklara ett antal ekonomiska modeller som den klassiska ekonomin inte fick att stämma.

Efter det att beteendeekonomi blev ett begrepp i slutet av 1970-talet, har det forskats mycket på vad som påverkar våra automatiska handlingar. I motsats till den grundläggande tanken inom klassisk ekonomisk teori, har man funnit att människan har många olika anledningar till att vi gör som vi gör. Det handlar inte bara om egenintresse eller snabba resultat. Det finns också ett antal andra anledningar till att vi agerar utan att tänka efter, och ofta gör saker som vi faktiskt vet inte är det mest förnuftiga. Varför ställer vi disken på diskbänken och inte direkt ned i diskmaskinen, även om vi vet att den måste dit någon gång ändå? Och varför köper vi choklad, trots att vi egentligen inte mår bra av för mycket socker?

Beteendeekonomi i arbetslivet

Vissa forskare tror att när det gäller köpbeslut, så tas upp till 90 procent av dessa helt omedvetet. För de flesta är detta inte något nytt, och därför spenderar många organisationer stora summor på marknadsföring och andra metoder för att nå köparens undermedvetna. Vad du kanske inte tänker på är hur dessa ”fast track”-beslut också påverkar ditt beteende som anställd eller arbetsgivare.

Flera källor menar att du som vuxen tar cirka 35 000 beslut varje dag. Summan kan låta absurd, men kom ihåg att de mest banala besluten ingår (som att knyta skosnören, öppna dörrar och trycka på stoppknappen på bussen). Därför är det föga förvånande att många av dessa beslut också omfattar ditt beteende på jobbet.

Det är de beslut du tar på jobbet många gånger, varje arbetsdag, vi på Maze är intresserade av. Precis som med alla andra beslut, så fattas många av dessa genom ”fast track”, och som nämndes i början är det långt ifrån säkert att dessa snabba beslut är de mest effektiva eller lönsamma. En stor del av ditt arbetsbeteende är kanske ett resultat av vanor, lättja eller brist på självkontroll, men många års forskning om hur och varför människor fattar beslut har visat att det finns många andra faktorer som ligger bakom varför du gör som du gör när du väljer den snabba beslutsvägen.

På arbetsplatsen medför ”fast track”-beslut ofta förluster. De snabba besluten hindrar oss från att prestera så bra vi kan, får oss att göra misstag – och det kostar både tid och pengar. På grund av den mänskliga hjärnans naturliga beslutsprocess, är det hög sannolikhet att det genomförs många ineffektiva och kostsamma åtgärder internt i din verksamhet varje dag. Tänk vad som skulle hända om alla gjorde som de bästa?

Det här är det första blogginlägget i en serie där vi tar oss an några av anledningarna till att människor, och därmed anställda, gör som de gör och fattar ogenomtänkta ”fast track”-beslut. Dessutom kommer vi att dela med oss av hur Maze aktivt arbetar för att förändra detta, och hur vi genom beteendeekonomiska teorier och forskning har fått till beteendemässiga förändringar i alla led i stora organisationer.

Vi vet att det är svårt att bryta vanor, därför har vi under många år utvecklat en unik metod som gör det möjligt att få till beteendeförändring i stor skala.