Hur förbättrar man framgångsfaktorer inom ledarskapsutveckling? En omfattande studie visar vilka aktiviteter som drastiskt ökar sannolikheten för bättre effekt av din ledarskapsutveckling.

Att ledarskap och ledarskapsutveckling inte alltid är enkelt att få till, skriver många under på. I ljuset av detta har den amerikanska ledarskapspublikationen McKinsey Quarterly frågat vad 510 ledare över hela världen menar är mest effektivt för att få ut mest möjligt av ledarskapsutveckling. Resultatet av studien visar att det i praxis finns över 50 olika nyckelaktiviteter som bör genomföras för att få ut maximal effekt av ett ledarskapsprogram. Men misströsta inte, det finns några saker som ger mycket större effekt än andra; och fungerar som en multiplikator för bästa effekt!

Det visar sig att för att nå 80 % effektivitet för ledarskapsutvecklingsinsatser behöver man genomföra över 40 aktiviteter, för att nå 30 % effektivitet behöver man genomföra 25 aktiviteter (dvs halvparten).

Det som samtidigt gör valet av aktiviteter enkelt, är att det finns några få nyckelaktiviteter som är mycket viktigare än alla andra. Dessa aktiviteter har en formidabel multiplikatoreffekt!

TOPP 8 aktiviteter med stor multiplikatoreffekt:

  1. Fokus på ledarbeteende som är mest kritiskt för prestationerna X 8,1
  2. Säkerställa att ledarskapsprogrammet omfattar alla i hela organisationen X 6,9
  3. Säkerställa att ledarskapsprogrammet når alla chefsnivåerna X 6,4
  4. Uppmuntra individer att öva på nya beteenden för att bli en bättre ledare X 6,1
  5. Omvärdera hur man utvecklar ledarskapsfärdigheter X 5,9
  6. Utveckla formella HR-system för att förstärka ledarskapsmodellen X 5,6
  7. Ha beskrivit best practice/rollmodell för gott ledarskap (tex coaching)…X 4,9
  8. Knyta innehåll till projekt som utmanar deltagarna; använda lärande i nya situationer X 4,6
Källa: Feser, C., Nielsen, N. & Rennie, M. (2017) McKinsey Quarterly: What´s missing in leadership development?

Att läsa konkreta aktiviteter uppsummerade i en lista kan få ledarskapsutveckling att verka påfallande enkelt, men vi på Maze vet att många verksamheter sliter med att få full effekt av sina ledarskapsprogram.

Ledarskap kan för många upplevas som lite ”ogripbart”, men bra ledarskap bör ju leda till något och resultera i ett mätbart resultat i form av konkret förbättrad KPI.

För vår del finns det få överraskningar på McKinseys lista. Fokus på konkret beteende, inkludering av hela organisationen, best practice och stora mängder träning är något vi vet fungerar, och därför är dessa faktorer grundpelare i Maze-metoden.

Därför tar vi utgångspunkt i vad de bästa gör (best practice-ledarskap) i förhållande till en vald KPI med till exempel fokus på kunder, medarbetare eller genomförande av processer. Det handlar om konkreta ledarskapsaktiviteter, som kan kopieras av alla, och som är mätbara. Genom att använda statistiska metoder hittar vi vilka, av många olika aktiviteter, som faktiskt ger störst effekt. Dessa sätter vi laserfokus på, och följer upp över tid, med systemstöd. Hela organisationen är med, och alla nivåer i organisationen följs upp. Därför är en mycket viktig faktor feedback på genomfört ledarskap på alla nivåer.

I uppföljningen kommer ledaren också att öva, och öva igen, för att bli en bättre ledare, genom åtagande och uppföljning gentemot sin egen ledare. Systemstödet säkerställer kontinuitet, och understöds av egna träningsval, en träningskompis och ”gamification”. Och tillsammans med kunderna skapar vi ett socialt sammanhang för bra träningsarenor.

Vi arbetar väldigt konkret med att förbättra en vald KPI, oavsett KPI och var i värdekedjan vi befinner oss.