(Video på norska)

När vi pratar med journalister, bekanta och kunder som inte känner till oss, tycker alla att vardaglig träning handlar om fysisk aktivitet, men det är inte fallet. För oss handlar vardaglig träning om att vända dåliga vanor och kopiera vad det bästa gör. Man måste fokusera på folket!