(Video på norska)
Under 14 år har Frode Berg pratat om vikten av daglig träning och vi blev stolta när vi samlade nästan 200 personer kring ett ämne som sjukfrånvaro och presenterade vad som ska göras för att minska det. Dessutom har vår gode kollega, Bjørn Rist, återhämtat sig från Las Vegas och Gøril Wold Wægger blev lite ”svorsk” när hon besökte en kund i Sverige.