(Video på norska)

Vi träffar Anders, som bland annat arbetar med Nettbuss för att minska sjukfrånvaro, samt en strategiskt viktig partner för oss, Retail X och Bjørn, som förbereder sig på en spännande Las Vegas-resa.