Vi i Maze arbetar varje dag för att skapa enastående shoppingupplevelser genom de anställda. Under hösten kommer vi att visa hur träning i vardagen bidrar till återförsäljning, lägre sjukskrivning och förbättring av kundtillfredsställelse. (Video på norska)