Dagens unga människor förväntar sig att de ska få feedback om deras prestanda. Det har varit en naturlig del av sin barndom, och de förväntar sig att de ska fortsätta i sitt arbetsliv.

”Generation Z kommer att kapas med feedback” är ett citat från Marianne Levinsen, forskningschef på Center for Future Research.

Generation Z definieras som unga födda från 1990 till omkring 2001. De flesta kan inte komma ihåg en tid utan internet och mobiltelefoner.

Denna grupp unga mellan ca 17 och 28 år representerar en mycket stor del av medarbetarna inom detaljhandeln. Dansk Industri bedömer att det handlar om ca 50% av personalen som är yngre än 25 år.

När Center for Future Research karaktäriserar Generation Z inkluderar det:

 • Arbete och identitet är nära kopplade till varandra
 • Arbete och fritid flyter ihop
 • De är alltid online
 • De vill väldigt gärna involveras – även när något är fel
 • De vill ha erkännande – och få veta att de är duktiga
 • De förväntar sig att chefen ska svara snabbt – de är viktiga
 • De är vana vid att få feedback – mycket feedback

Sitter du som kedjeledare och tror att ”de är f… bortskämda. Nu måste det sluta. Om jag hade uppfört mig så här när jag var ung så… ”

Det är okej. Och sen behöver du bara ta dig an utmaningarna när de kommer. Du kommer troligen att få det svårare att hitta intressanta, yngre medarbetare. Det kommer säkert att bli svårare att behålla de begåvade unga. Och du kommer antagligen att uppleva butiker i kedjan som i allt högre grad inte når den ekonomiska potential som finns.

 

Erfarenheter från vår egen bransch

Det handlar i grunden om att stimulera det naturliga engagemang som de unga medarbetarna har.

Analys av data från kedjor som vi samarbetar med visar att de anställda som får tydligt ansvar/uppgifter och feedback ger väldigt mycket tillbaka till kedjan. I butiker där anställda upplever både delegering och återkoppling finns det:

 • 2,5 gånger så många medarbetar-ambassadörer och man rekommenderar sina vänner att söka arbete i kedjan
 • Dramatiskt lägre sjukskrivning
 • 65% fler medarbetare som vill göra karriär i kedjan
 • Betydligt högre summa per kvitto och kundlojalitet

För att göra feedback lättillgänglig tillhandahåller vi vanligtvis återkoppling från kunder och nyckeltal i en app. Här kan vi bl a notera att det inte längre finns någon skillnad mellan arbetsdag och ledig dag. Appen används hela veckan för att följa med och vara en del av teamet, och inte minst hålla koll på den personliga feedbacken.

Att de yngre tar seriöst på feedback från kunder kan vi se hos vår supportavdelning. Andelen frågor från unga medarbetare är hög. Frågor som ”Är du säker på att kunden har förstått detta korrekt?” ”Kan kunden ha förväxlat mig med en kollega?” och så vidare.

Det visar ett stort intresse för att bli bedömd och i synnerhet att få erkännande. Och när det inte går som han eller hon vill så ska det kunna förklaras.

 

Många detaljhandelskedjor har redan erkänt utmaningen

De är i färd med att skapa ramar i den enskilda butiken, vilket gör det möjligt för unga att få ut det mesta av det som är mest viktigt för de KPI:er organisationen styr utifrån – oavsett om det är kundlojalitet, kvittosumma eller konverteringsgrad, mm.

Kedjan måste se till att medarbetarna får feedback på sina aktiviteter – hur skulle de annars veta om det de gör är bra?

Det handlar både om feedback från kunder och feedback från chefen. Men även om att skapa en ram där man kan bli bedömd utifrån sina ansträngningar. För så har Generation Z upplevt hela sin barndom. De har förväntningar på att deras framtida arbetsgivare också kan tillhandahålla det.

Maze arbetar med kedjor och försäljningsorganisationer för att skapa beteendeförändringar i stor skala. Vi gör detta genom att leverera kontinuerlig kundfeedback direkt till den enskilda säljaren och affären samt att identifiera de drivare som är mest betydelsefulla för de enskilda Kpi:erna, t.ex. kundlojalitet, kvittosumma och konverteringsgrad. Recept för Best Practice och feedback säkerställer att det är enkelt för den enskilda säljaren och butiken att bli bäst på det som betyder mest.