Sedan i november 2016 har alla medarbetare och avdelningsledare på Anton Sport fått Maze-systemet via app i mobilen, en tjänst som är under ständig utveckling för att passa morgondagens arbetsflöde.

 

– Medarbetarna använder appen för att läsa sin egen feedback och för att se egen ambassadörsgrad jämfört med butikens totala score, förklarar Ida Andberg, ledare för lärande och best practice på Anton Sport.

Hon berättar att många av medarbetarna använder appen för att läsa sin egen feedback när det passar dem, till exempel på väg hem från arbetet, och att flexibiliteten appen erbjuder gör det lättare för alla att hålla laserfokus, hela tiden. Hon tillägger:

”Appen hjälper oss att sätta fokus på hur varje anställds prestation påverkar den totala kundupplevelsen i varje butik och i hela kedjan.”

Maze utvecklingschef, Svein Aasheim, berättar att det var precis det som var en av tankarna bakom app-utvecklingen.

– Vi upplever att de flesta i frontlinjen inte har en datorskärm framför sig större delen av dagen, och då är det viktigt att kunna erbjuda systemet på de plattformar som används – det vill säga mobilen som alla har i sin ficka. Det gör det möjligt för alla anställda att omedelbart se sin egen feedback, för att kunna förbättra sin prestation redan i nästa kundmöte.

 

Funktionaliteten är anpassad till kundens behov

Appen ger varje medarbetare möjlighet att logga in på sitt personliga användarkonto för att få översikt över till exempel feedback från kunder, butikschef eller andra kollegor. Appens funktioner är ett resultat av ett tätt samarbete melan Maze utvecklingsteam och Anton Sport. Andberg förklarar att hon upplever samarbetet som mycket fruktbart:

”Vi får vara med och påverka och anpassa lösningen som är skräddarsydd för våra behov och ständigt nya utmaningar. Det gör att vi känner oss väldigt uppskattad som kund!”

Andberg berättar att arkivfunktionen är väldigt omtyckt av medarbetarna på Anton Sport. Den gör det möjligt att bläddra bland tidigare kommentarer och feedback, vilket är nyttigt för att kunna se på den enskildes prestationsutveckling.

– Dessutom är funktionen som gör det möjligt för var och en att jämföra sin prestation med butiken och kedjan något våra medarbetare använder sig mycket av, fortsätter Andberg.

Aasheim menar att det är en tunn linje mellan för många och för få funktioner.

– Appen måste vara användarvänlig, och lätt att förstå. Den ska innehålla precis det du behöver av information där och då, men inte för mycket. Då blir den svår att använda och mindre överskådlig. Ett nära samarbete med kunden är helt avgörande för att hitta rätt balans, säger Aasheim.

 

Utvecklas kontinuerligt

Även om appen redan används, så har inte utvecklingsprocessen stannat av. Andberg har ambitionen att vara med och vidareutveckla innehållet så att medarbetarna hos Anton Sport i ännu högre grad kommer att använda appen utanför schemalagd arbetstid för att förbereda sig inför nästa arbetspass.

– Detta är något vi arbetar med i dag och funderar på att utveckla i framtida versioner av appen, säger Andberg.

Den kontinuerliga utvecklingen är något Maze lägger stor vikt vid. Genom testning och feedback från kunder som Anton Sport förbättras appen hela tiden.

På sikt önskar Aasheim utveckla en mer standardiserad lösning för kunder som vill ha Maze-systemet i mobilen, samtidigt som möjligheten att anpassa innehållet för varje enskild kund alltid kommer att finnas.

– Vi tar alltid utgångspunkt i valda KPIer när vi sätter samman de funktionaliteter som appen ska innehålla. På så vis kommer våra kunder alltid få en app-tjänst som passar deras behov, säger Maze utvecklingschef avslutningsvis.

Maze_hjelper_deg_å_gi_Effektiv_Feedback

Våra 10 tips till hur man bör ge feedback kan snabbt hjälpa dig att realisera den fulla potentialen hos både dig själv och dina medarbetare.

 

Feedback, eller återkoppling, är ett effektivt och avgörande verktyg för lärande, trivsel och vidareutveckling. Därför är det inte överraskande att de flesta verksamheter och relationer behöver mer av det. Med en kultur och arenor för öppen och frekvent feedback, har man en optimal utgångspunkt för att förbättra relationer och prestationer. Både individuellt och kollektivt. Det är viktigt att understryka att både att ge och ta feedback är en träningssak, och vi har därför samlat våra bästa tips för att hjälpa dig att ge effektivast möjlig feedback till dina medarbetare.

 

Vad är feedback?

Feedback är information som en person får om en avgränsad del av hans eller hennes beteende. För att feedback ska vara effektiv bör den inte ges ensam – det lönar sig att kombinera feedback med en konsekvens, såsom positiv förstärkning eller beröm. Utan en konsekvens blir sannolikheten för förändring klart mindre.

”Det finns få organisationer idag som ger tillräcklig feedback, och om de ger feedback så är det oftast bara information. Information eller data är inte feedback – eftersom den inte säger något om vilket beteende som behöver förändras.

Avsaknad av feedback är en av orsakerna till att det finns variationer i beteende och prestationer bland anställda i företag. Utan insikt i eller förståelse för hur man presterar, är det svårt att förbättra prestationen nästa gång. Genom att sätta tydliga mål för den enskildes prestation kommer det bli enklare att mäta, och därmed se hur förändringar i beteende påverkar prestationen.

 

10 tips för hur du kan ge effektiv feedback

 1. Ge specifik ”hur-information”
 2. Ge feedback på beteende som personen kan kontrollera/påverka
 3. Ge omedelbar feedback – vänta inte
 4. Ge individuell feedback
 5. Uppmuntra till självkontroll av beteendet
 6. Om självkontroll inte är möjlig, bör feedback samlas in och ges av ledaren
 7. Fokusera på förbättring
 8. Feedback som ges ska vara lätt att förstå för mottagaren
 9. Visualisera feedback
 10. Feedback bör vara ett verktyg för att kunna ge positiv förstärkning

Effektiv feedback är en essentiell del av Maze-metoden

 

Vad är förstärkning?

När man sätter feedback i system, bör beröm användas för att förstärka en aktivitet/respons/beteende. Beröm används som en positiv förstärkning av feedback då man önskar mer av den aktuella responsen eller beteendet man berömmer.

Och tvärtom kan feedback användas för att främja en negativ förstärkning, då man önskar mindre av en respons eller aktivitet som inte bidrar till att den anställde når sina mål.

 

Öppen och frekvent

Öppen och frekvent kommunikation är nödvändig för att team och enskilda individer ska kunna fungera optimalt. På samma sätt är det viktigt för ledare att få feedback så att också dem kan göra ett bra jobb. Effektiv feedback har fördelar både för den som ger och för den som tar emot, liksom för hela organisationen. Feedback är en förutsättning för lärande och på många arbetsplatser saknas det ofta feedback på prestation. Använder man effektiv feedback kan den fungera som ett betydande ledarskapsverktyg som leder till positiva beteendeförändringar.

 

Vad kan den anställde göra för att få feedback?

 1. Direkt fråga ”Hur ligger jag till/gör jag det?”
 2. Därefter fråga ”Vad kan jag göra?”
 3. Ha ett tydligt mål för arbetsuppgifter som kan jämföras

 

Vad kan en ledare göra för att få feedback?

Om en ledare är intresserad av att få feedback från sina anställda, så bör ledaren fråga. Det kan ibland vara skrämmande att be om feedback, bara för att ledaren kanske inte kommer att gilla vad de anställda har att säga. Det är viktigt att veta intentionen med frågor innan de ställs, och fråga på ett sätt så att de anställda känner sig trygga att svara ärligt och öppet.

Det var så MQ förbättrade sitt resultat, tack vare hjälp med omedelbar och effektiv feedback.

 

Källor

John Hattie and Helen Timperley: Review of Educational Research: The Power of Feedback

Full Circle Feedback: The Importance of Feedback

Daniels, A. C., & Daniels, J. E. (2006). Consequences that increase begavior: positive and negative reinforcers. In G. Snyder (Ed.), Performance management (Vol. 4). Atlanta, GA: Performance Management Publication.